Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten

Mandat

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten skal

 • gi råd til sentralstyret i spørsmål som angår kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten
 • medvirke til Legeforeningens arbeid for at kvalitet og pasientsikkerhet skal vektlegges som styringsgrunnlag i helsetjenesten gjennom
  • å gi råd om virkemidler for å fremme god ledelse
  • å gi råd om utvikling av gode systemer for dokumentasjon av kvalitet og pasientsikkerhet, herunder utvikling av lokale kvalitetsindikatorer
  • å gi råd i arbeidet med utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer
 • være en pådriver overfor Legeforeningens sentralstyre og øvrige organisasjonsledd i arbeid med pasientsikkerhet generelt og gjennomføring av Legeforeningens handlingsplan for pasientsikkerhet spesielt, dvs. arbeid for systematisk og kontinuerlig forbedring av pasientsikkerhet gjennom
  • tydeligere helsepolitisk prioritering av pasientsikkerhet
  • sterkere regelverk for pasientsikkerhet
  • bedre sikkerhetskultur i helsetjenesten
 • gi råd om utvikling av trygg og god samhandling som fremmer kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, spesielt ved overføring av behandlingsansvar- og oppgaver
 • foreslå for sentralstyret tiltak for å videreutvikle og styrke legers kompetanse i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid gjennom
  • alle nivåer i grunnutdanning, videre- og etterutdanning og utdanningen av tillitsvalgte
  • å gi råd i arbeidet med å utvikle faglige veiledere

Budsjett: Utgiftene dekkes av budsjettmidler som er avsatt til utvalgets arbeid.

Ansvarlig: Medisinsk fagavdeling.