Landsstyret

Landsstyret

Landsstyremøte 2018
Landsstyremøte 2018 ble arranger på Soria Moria hotell og konferansesenter i tidsrommet 29.-31. mai.

Fristen for å sende inn forslag til saker og lovendringsforslag var 29. januar

Fristen for å sende inn saker og lovendringsforslag er fire måneder før møtet, ref Legeforeningens lover § 3-1-2 Landsstyrets funksjoner (5).

Mer om emnene