Sentralstyret

Oversikt over sentralstyret 1.9. 2015 - 31.8. 2017.

  President
Marit Hermansen
Den norske legeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo
E-post: marit.hermansen@legeforeningen.no
Tlf: arbeid: 23 10 91 83
Mobil: 916 41 239
Visepresident
Jon Helle
St.Olavs Hospital
Tiller DPS
Østre Rosten 55
7075 Tiller
E-post: jon.helle@legeforeningen.no 
Tlf. jobb: 23 10 90 00  
Tlf. jobb Trondheim: 72 82 39 00
Mobil: 971 21 081

Medlemmer
 
Cecilie Alfsen
Akershus universitetssykehus
Divisjon for diagnostikk og teknologi
Postboks 1000
1478 Lørenskog
E-post: cecilie.alfsen@medisin.uio.no
Mobil: 913 66 428 
Ole Johan Bakke
Holmestrand kommune
Postboks 31
3081 Holmestrand
E-post: ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no 
Mobil: 976 80 358  
 
  Christian Grimsgaard
Klinikk for kirurgi og nevrofag - OUS
Seksjon for Overekstremitets (Hånd)- og mikrokirurgi - RH
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
E-post jobb: christian.grimsgaard@ous-hf.no
Tlf jobb: 23 07 00 00
Mobil: 906 62 452
Anja Fog Heen
Lovisenberg diakonale sykehus A/S
Klinikk for medisin
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo
E-post: anjaheen@gmail.com
Mobil: 988 12 200 
Christer Mjåset
Yngre legers forening
Akersgata 2
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo
E-post: christer.mjaset@legeforeningen.no
Tlf.jobb: 23 10 92 31  
Mobil: 920 38 372
Kjartan Olafsson
Legegruppa SMS - Sunnfjord medisinske senter
Hans Blomgt. 39
6900 Florø
E-post: kjartan@olafsson.biz
Mobil: 911 84 838
Kari Sollien
Kapp legesenter
2849 Kapp
E-post: kari.sollien@legeforeningen.no
Tlf. jobb: 23 10 92 48
Mobil: 951 10 120

Varamedlemmer
 
 

Torstein Schrøder-Aasen
Sykehuset i Vestfold HF
Kirurgisk klinikk - Sykehuset i Vestfold
E-post: torstein.schroder-aasen@siv.no
Mobil: 901 71 933

  Rasmus Bakken
Norsk medisinstudentg
Nygårdsgt 82 A
5008 Bergen
E-post: rasmusbakken@gmail.com 
Mobil: 452 95 517
  Anne Karin Rime
Sykehuset Østfold HF
Avdeling for anestesiologi og operasjon
Anestesiavdelingen - Fredrikstad
E-post: anne-karin.rime@so-hf.no
Mobil: 926 52 888