Referat fra Sentralstyrets møte 02.12.2016, Soria Moria kurs og konferansesenter

Til stede fra  

sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christer Mjåset, Kari Sollien, Christian Grimsgaard, Anja Fog Heen, Ole Johan Bakke, Kjartan Olafsson, Cecilie Alfsen.                          

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland, Erling Bakken, Bjarne Riis Strøm.  

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Øydis Rinde Jarandsen, Axel Andersen Restrup, Gorm Hoel, Anne Ringnes, Aadel Heilemann, Jan Emil Kristoffersen, Eirik Arnesen, Anders Vollen, Anne Sofie Torp, Bente Kristin Johansen, Ole Anders Stensen, Ida Øygard Haavardsholm, Frode Solberg, Synne Bjørvik Staalen. 

Referent: Anne Torill Nordli  

Olav Ulleren, generalsekretær i Akademikerne og Kari Sollien, leder i Akademikerne møtte sentralstyret.