Referat fra sentralstyrets møte 2.5.2017 Legenes hus, Oslo

Til stede fra

sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian Grimsgaard, Kari Sollien, Christer Mjåset, Anja Fog Heen, Cecilie Alfsen, Kjartan Olafsson, Ole Johan Bakke

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland.

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Knut Bråten, Hanne Gillebo-Blom, Einar Espolin Johnson, Anders Vollen, Bjørn Ove Kvavik, Hege Synne Rahm, Mattis Dahl Aamotsbakken, Jan Emil Kristoffersen, Axel Andersen Restrup, Torbjørn Mellesmo, Øydis Rinde Jarandsen

Referent: Anne Torill Nordli

Kari Sollien fratrådte under behandling av sak 97/17