Referat fra Sentralstyrets møte 15.3.2017 Hafslund hovedgård

Til stede fra

sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian Grimsgaard, Kari Sollien, Christer Mjåset, Anja Fog Heen, Cecilie Alfsen, Kjartan Olafsson, Ole Johan Bakke

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland.

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Knut Bråten, Hanne Gillebo-Blom

På telefon: Audun Fredriksen, Jan Emil Kristoffersen, Nina Evjen, Helga Bysting, Arne Vatnøy, Julie Kalveland

Referent: Anne Torill Nordli