Referat fra Sentralstyrets møte 16.02.2017 Legenes hus, Oslo

Til stede fra

sentralstyret: Marit Hermansen, Christian Grimsgaard, Kari Sollien, Christer Mjåset, Anja Fog Heen, Cecilie Alfsen, Kjartan Olafsson, Ole Johan Bakke

Forfall: Jon Helle

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland.

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Knut Bråten, Mattis Dahl Åmotsbakken, Gorm Hoel, Nina Evjen, Jan Emil Kristoffersen, Eirik Nikolai Arnesen, Sverre Vigeland Lerum, Andes Vollen, Anne Ringnes, Arne Vatnøy, Julie Kalveland, Bente Kristin Johansen, Bjørn Ove Kvavik. Espen Slettmyr, Stine Tønsaker, Sara Underland Mjelva, Ole Anders Stensen, Merethe Dal, Øydis Rinde Jarandsen

Referent: Anne Torill Nordli

Kari Sollien fratrådte under behandling av sak 25/17.