Skjemaer smågrupper

Oppstart av en gruppe meldes til seksjon for utdanning i Legeforeningen med navn på deltakere, leder av gruppen samt planer for drift. Det er utarbeidet et eget skjema som kan brukes til dette.

Bruk oppstartsskjema i elektronisk format, pdf-format (Adobe Reader) eller rtf-format (Word). Skjema innsendes ved starttidspunkt.

Presenslister, program og oppsummeringskjema sendes inn med jevne mellomrom (ca. årlig) etterskuddsvis.