Entusiasme og glede ved legearbeidet.

- Jeg er drevet av nysgjerrighet hvor kunnskapstørst er hovedmotivet. Jeg har vært heldig og få delta i grupper med folk som er flinkere enn meg, sier Kjetil Søreide, professor, SUS, gjesteprofessor University of Edinburgh og Royal Infirmary of Edinburgh
- Engasjementet som leder i Hedmark legeforening gir overskudd og energi og jeg føler at jeg behandler pasientene mine med større glede, sier Marte Kvittum Tangen, fastlege på Tynset.
Å tenke nytt når det gjelder rekrutteringen til det flotte faget allmennmedisin, engasjerer meg. I samarbeid med Fredrikstad kommune har vi laget en modell for å rekruttere unge leger til allmennmedisin. Jeg sa ja til å sette dette ut i praksis, sier Espen Storeheier, fastlege Rakkestad, legevaktsoverlege og kommuneoverlege i Fredrikstad.
Tillitsvalgte fra de ulike forbundene på sykehuset har god kontakt seg imellom. Under akademikerstreiken i fjor fikk vi mye støtte fra de andre forbundene. Det er vi svært takknemlige for. Streiken bandt oss enda sterkere sammen, sier Lindy Jarosch-von Schweder, psykiater, St. Olavs hospital.
- På medisinstudiet i Ungarn blir du kastet inn i anatomifaget fra dag en. Du ser døde kropper og må raskt lære deg å håndtere dette. Selve studiet krever at vi leser og pugger mye, det forventes at du plukker opp mye selv og at du følger godt med på forelesningene, sier Andreas Gimnes, medisinerstudent, Budapest, Ungarn.
Nå er kommunikasjonsferdigheter blitt en del av spesialistutdanningen. Kommunikasjon er like vanskelig som kirurgi. Det kreves like mye trening, sier Gulbrandsen, professor og seniorforsker, UiO og Ahus.
Det er artig å få anledning til å arrangere et landsstyremøte med spennende helsepolitisk debatt og valg i Ålesund, sier Shruti Sharma, Møre og Romsdal legeforening.
Tidlegare var prosentdelen av hjerneslagpasientar som fekk behandling med trombolyse mykje lågare i Hallingdal enn i resten av Vestre Viken helseforetak. CT-maskina gjev eit meir likeverdig helsetilbod til befolkninga i dalen, sier Øystein Lappegard, kommuneoverlege, Ål.