Entusiasme og glede ved legearbeidet.

- Jeg har opplevet leger i situasjoner hvor de forteller om slitsomme arbeidssituasjoner, krevende hjemmesituasjon, hvor legene tenker; har jeg gjort alt riktig? Da trenger man kanskje å snakke om det. Ressurssenter Villa Sana på Modum bad har tilbud for leger som sliter, sier Karin Isaksson Rø, Legeforskningsinstituttet, Oslo.
Dere starter på et flott studium og får et meningsfylt yrke! Vær raus og inkluderende overfor medstudenter. Del forelesningsnotater, del gleder og del sorger. Det er slike verdier det er godt å få med seg i et verdibasert studium som medisin. Det fine med det, er at jo mer de blir brukt, desto bedre blir de, sier Frode Vartdal, dekanus og professor, Oslo.
Det viktigste for Forskningsrådet nå, er å bidra til hvordan Norge går gjennom en grønn, bærekraftig utvikling. Skape grønne arbeidsplasser som baserer seg på kunnskap og forskning. Der har medisinere og leger en kjempeviktig rolle! John-Arne Røttingen, administrerende direktør Norges forskningsråd.
- Vi jobber godt med pasientene våre. Fastlegene på Skreia legesenter har såkalt 0-avtale, det vil si at per capita tilskuddet går til kommunen i sin helhet. Kommunen holder lokalene, ansetter og lønner medarbeiderne, og slik får vi anledning til å jobbe godt klinisk, sier Nora Langballe Rosseland, fastlege, Skreia legekontor.
Seks fastleger og en turnuslege i Honningsvåg er ansvarlig som gruppe, for 3200 pasienter. Legene dekker opp fravær ved permisjoner og ferier for hverandre, slik at kommunen ikke trenger vikarer. Dette gir en stabil og god legetjeneste, noe som er avgjørende for å gi befolkningen et godt helsetilbud når uvær setter inn og fly ikke kan lande. Se intervjuet med Bjørn Nordang og Erik Langfeldt, Nordkapp legekontor.
- Det er erfaringen vår. God tilrettelegging og et godt faglig tilbud gjør at mange av de som er hos oss ønsker å bli fastleger, sier fastlege og leder i Sogn og Fjordane legeforening, Ronny Cassells. Kommuneoverlege Jan Helge Dale i Flora kommune har rekruttert leger til kommunen i snart 40 år. Han er ikke i tvil, tilknytning til lokalområdet er av stor betydning.