Entusiasme og glede ved legearbeidet.

Aller best trives jeg i de psykoterapeutiske rommene. Det er underkommunisert i vår medisinske kultur at samtale og samvær faktisk kan gjøre folk friske fra dødelige lidelser, sier Finn Skårderud, forfatter, professor, psykiater og direktør for Villa Sult, Oslo.
Å drive med forbedringsarbeid som lege gir oss en helt unik mulighet til å påvirke systemet, og dermed forløpet til mange pasienter. Det handler om å jobbe systematisk og målrettet over tid, sier Ane Kaurstad, LIS, Divisjon Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF.
Hvert femte barn utvikler overvekt, det er et samfunnsproblem. Barns helseproblemer er ikke noe de har valgt selv. Voksne rundt barn har et kollektivt ansvar for deres oppvekstmiljø, sier Pétur Benedikt Júlíusson, overlege/postdoktor, Barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.
Kronisk stress påvirker små hjerner svært negativt og vi som helsearbeidere må gjøre det vi kan for å begrense det – enten det er hos små premature på intensiv eller i møtet med barn på poliklinikken, sier Marianne Nordhov, overlege, nyfødt intensiv, Rikshospitalet.
Gaven i kontinuitet i allmennpraksis er å følge generasjoner. Jeg er lege for dem jeg fulgte i mors liv, og får være lege for dem når de skal bli foreldre, sier Anne Mathilde Hanstad, fastlege, Rådhusgaten legegruppe, Jørpeland.
Psykiatri er fantastisk spennende og givende, både sett fra en klinisk hverdag og fra et forskningperspektiv. Jeg kan varmt anbefale faget, sier Ingrid Dieset, førsteamanuensis ved NORMENT, UiO og overlege Akuttpsykiatrisk seksjon, Ullevål sykehus, OUS.