Kontakt oss

Kontakt sekretariatet om du ønsker bistand.

Postadresse:
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

Kontingent:
medlem@legeforeningen.no 

Faktura til Legeforeningen:
fakturamottak@legeforeningen.no

Besøksadresse:
Akersgata 2, 0158 Oslo (inngang Christiania torv)

Telefon: 23 10 90 00. Faks: 23 10 90 10
E-post: legeforeningen@legeforeningen.no
Sentralbordets åpningstid: 08.00 – 16.00
(Sommertid 15.5. - 31.8.: 08.00 – 15.00)

Har du endret adresse, stilling eller arbeidssted?
Gå til din profil så får du tilgang til å se og oppdatere opplysninger Legeforeningen har om deg i medlemsregisteret.

Oversikt over sentralstyret 1.9 2017 – 31.8. 2019.

Den norske legeforening

Legeforeningen organiserer 97 % av de yrkesaktive legene i Norge. Vi arbeider med helsepolitikk, fagutvikling, forskning, utdanning og arbeidsvilkår som ramme for medisinsk fagutøvelse. I sekretariatet jobber det 160 medarbeidere. I avdeling for jus og arbeidsliv er det 30 ansatte, hvorav 24 er jurister. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke stilling hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller nasjonalitet.