Rø, Karin Isaksson

Ph.d. instituttsjef

E-post: karin.ro@legeforeningen.no
Telefon 95 93 38 53