Rø, Karin Isaksson

Ph.d. instituttsjef

E-post: karin.ro@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 63
Mobil 959 33 853