Andresen, Marte Løvald

Rådgiver
(
Foreldrepermisjon fra 03.03.2017)
Deltar i prosjektet om utvikling av læringsmål for ny spesialitetsstruktur.
Spesialistutdanning, kompetanseområder, internasjonalt arbeid, UEMS, prosjekt- og utviklingsoppgaver og Spesialitetsrådet. Nyhetsbrev.

E-post: marte.lovald.andresen@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 15