Brinchmann-Hansen, Åse

Fagsjef medisinsk pedagogikk
Prosjekt fagutvikling og forskning, forskningsveiledning, forskningsformidling og forskningsnettverk.

E-post: ase.brinchmann-hansen@legeforeningen.no