Evjen, Nina

  Utdanningssjef/lege
Leder av enhet for utdanning - utvikling.

E-post: nina.evjen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 28
Mobil 922 54 256