Finstad, Nina

Rådgiver
Saksbehandling og prosjektarbeid inn mot enhet for spesialhelsetj. og forskning. 80 % stilling for Norsk psykiatrisk forening.

E-post: Nina.Finstad@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 24