Fredriksen, Audun

Fagsjef/lege
Kvalitetsutvikling, forbedringsarbeid og pasientsikkerhet.

Ansvar for koordinering av avdelingens enheter og for tverrgående funksjoner, høringer, sentralstyresaker.
Kontaktperson for Legeforeningens kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens.

E-post: audun.fredriksen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 11
Mobil 913 65 560