Gustavsen, Marit

Administrasjonskonsulent

Administrativt arbeid for fagavdelingen, organisering seminarer, FaMe, saksbehandlingsoppgaver FAG, rådgivning allmennmedisin, Leif (registreringssystem for etterutdanning), nyhetsbrev, deltakelse i prosjekt nytt saksbehandlingssystem og legeforeningen.no.

E-post: marit.gustavsen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 22