Hemmingsen, Ingrid Kathrine

  Konsulent (Tromsø)
Koordinatorkontoret for legers videre- og etterutdanning i Tromsø, 50 % stilling

E-post: Koordinator.Tromso@legeforeningen.no
Telefon 77 64 46 08 (kontor i Tromsø)