Lundevall, Sverre

 

Veilederkoordinator (30 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i allmennmedisin. Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet.

E-post: sverre.lundevall@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 17 (torsdag)