Maurud, Hedda

Rådgiver
Utredningssaker, høringsuttalelser og prosjektarbeid rettet mot forskning og spesialisthelsetjenesten, kvalitetsarbeid og primærhelsetjenesten. Sekretær for Legeforeningens forskningsutvalg. 
 
E-post: hedda.maurud@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 18