Ormshammer, Anne

Administrasjonskonsulent
50 % som sekretær for Norsk forening for allmennmedisin, 30 % som saksbehandler for Allmennmedisinsk forskningsfond, og 20 % som saksbehandler i medisinsk fagavdeling (høringer etc).

E-post: anne.ormshammer@legeforeningen.no
Telefon 97 61 79 78