Prydz, Peter

  Veilederkoordinator (30 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i allmennmedisin. Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet.

E-post: peterpr@online.no
Tlf. 977 73 616 Kontor i Hammerfest