Skolseg, Ruth

Konsulent
Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet, veiledningsgrupper allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Utlån av DVD-er.

E-post: ruth.skolseg@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 03