Stangeland, Elin Wespestad

Konsulent
Utenlandske leger - infobrev, kurskatalogen, kursgodkjenning, veilederutdanning på sykehusene.

E-post: elin.stangeland@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 25