Stensen, Ole Anders

Rådgiver
Saksbehandling, prosjektarbeid og kontakt med fagmedisinske foreninger.

E-post: Ole.Anders.Stensen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 16