Strøm, Bjarne Riis

Fagdirektør/lege
Leder av Medisinsk fagavdeling.

E-post: bjarne.strom@legeforeningen.no 
Tlf. 23 10 91 12
Mobil 911 66 615