Torp, Anne Sofie

Seniorrådgiver
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, utlysing/innstilling til stipend og priser, gjennombruddsprosjekter.

E-post: anne.sofie.torp@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 14