Baumann, Marte Cecilie

Baumann, Marte Cecilie

HR-sjef
Sentrale personalfunksjoner.

E-post: marte.baumann@legeforeningen.no
Telefon 40 85 60 95