Dahl, Grete

Kantinebestyrer
Lunsj, møtemat og evt. andre arrangementer, innkjøp.

E-post: grete.dahl@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 10