Engblad, Cecilie Bjørnstad

Administrasjonskonsulent
(Permisjon fra 23.06.2016 - 01.03.2017)
Saksbehandler utdanningsfond II og III, sekretæ¦r for fondsutvalg II og III, oppfølging av medlems-henvendelser/CRM (bank- og forsikringsavtale, register, innmelding, endringer, m.m.).

Epost: cecilie.bjornstad.engblad@legeforeningen.no
Telefon 417 01 129