Forsberg, Mette

Økonomimedarbeider
Regnskap, kursoppgjør og fakturering Utdanningsfond I.

E-post: mette.forsberg@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 30