Furulund, Ine

Nettrådgiver
Redigering av legeforeningen.no. Brukerstøtte for organisasjonsledd med nettsider.

E-post: ine.furulund@legeforeningen.no
Telefon 90 09 42 37