Halgard, Carl

Halgard, Carl

 

IT-konsulent (pappapermisjon)
Drift, nettverk, brukerstøtte.

E-post: carl.halgard@legeforeningen.no
Telefon 23 10 91 10
Mobil    93 89 78 90