Haveland, Michal

Kontormedarbeider
Leverandørkontakt, lageransvarlig, postbehandling, kopiering, kontorrekvisita, fakturering av publikasjoner.

E-post: michal.haveland@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 32