Nguyen, Lillian

Kontormedarbeider / dokumentasjonsmedarbeider
Postbehandling, kopiering, kontorrekvisita, fakturering av publikasjoner, fakturakontroll.

E-post: lillian.nguyen@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 37