Nilsen, Anders Fossen

Administrasjonskonsulent/Saksbehandler (vikat til november 2017)
Administrasjonskonsulent/Saksbehandler Utdanningsfond II og III, sekretær for fondsutvalg II og III, oppfølging av medlemshenvendelser/CRM (bank- og forsikringsavtale, register, innmelding, endringer, m.m.).
Lånefondet - behandling av søknader.

E-post:anders.fossen.nilsen@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 38