Raklum, Ingunn

Kantinemedarbeider (50 % stilling)
Lunsj, møtemat og evt. andre arrangementer.

E-post: ingunn.raklum@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 10