Restrup, Axel Andersen

Økonomisjef
Seksjonsleder. Kapitalforvaltning. Regnskapsrapportering. Budsjett/budsjettoppfølging. Økonomiske analyser. Saksbehandling.

E-post: axel.andersen.restrup@legeforeningen.no
Telefon 93 48 05 13