Thier, Liv R.

Sentralbordoperatør/resepsjonist, webmedarbeider Torget,
Saksbehandler Utdanningsfond III - ØKAD
Betjening av Legeforeningens sentralbord, besøksregistrering, og møteromsbestilling.
Publisering og oppdateringer på Torget.  

E-post: liv.thier@legeforeningen.no
Mobil 928 96 914