Wilhelmsen, Ann Christin

Wilhelmsen, Ann Christin

Dokumentasjonsmedarbeider
(Vikar fra 01.10.- 23.03.2018) 
Daglige driftsoppgaver.

E.post: ann.christin.wilhelmsen@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 06