Wagenius, Gunn-Evy

Lønningskonsulent
Lønn og andre oppgavepliktige ytelser til ansatte og tillitsvalgte.
Regnskap Lånefondet, Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin. Lønn Oslo legeforening og Allmennlegeforeningen .

E-post: gunn-evy.wagenius@legeforeningen.no
Telefon 926 01 720