Samfunnspolitisk avdeling

Avdelingen har som formål å ivareta legeforeningens helsesaker, bidra til god politikkutvikling og effektivt kommunikasjonsarbeid eksternt og internt.

Fryjordet, Jorunn - Avdelingsdirektør

E-post: jorunn.fryjordet@legeforeningen.no
Telefon 90 04 50 42
   
Hoel, Gorm - Seksjonssjef
Helsepolitiske saker til sentralstyret, Legeforeningens statusrapporter, policy- og strategidokumenter, samfunnskontakt og lobbying, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: gorm.hoel@legeforeningen.no
Telefon 95 94 93 65
   

Berg, Ingvild Bjørgo - Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: ingvild.bjorgo.berg@legeforeningen.no
Telefon 99 15 50 41
   
 

Lerum, Sverre - Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E.post: sverre.lerum@legeforeningen.no
Telefon 48 26 41 66

   
Mjelva, Sara Underland - Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: Sara.underland.mjelva@legeforeningen.no
Telefon 97 53 69 92
   
Vollen, Anders - Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: anders.vollen@legeforeningen.no
Telefon 90 14 02 26
   

Celius, Aslak -Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: Aslak.Celius@legeforeningen.no

   
Braaten, Knut E. - Kommunikasjonssjef
Ansvarlig pressekontakt, strategisk planlegging, rådgivning, nyhetsredaktør Legeforeningen.no, pressemeldinger, innlegg, foredrag, kronikker og Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post: knut.braaten@legeforeningen.no
Telefon 98 04 79 51
   
Johannessen, Lise Berit - Kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, foredrag, fagmedisinske foreninger, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post: lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Telefon 95 14 37 70
   
Kalveland, Julie - Kommunikasjonsrådgiver (Vikar)
Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet), pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, innlegg, foredrag, kronikker.

E-post: julie.kalveland@legeforeningen.no
Telefon 92 62 65 68
   
Kongsvik, Lisbet T. - Kommunikasjonsrådgiver
Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet), grafisk design, nettsaker, rådgivning.

E-post: lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Telefon 92 24 49 80
   
Wærnes, Daniel - Senior kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, innlegg, foredrag, kronikker, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post:daniel.waernes@legeforeningen.no
Telefon 90 60 81 34
   
Åmotsbakken, Mattis Dahl - Kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, innlegg, foredrag, kronikker, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post: mattis.dahl.amotsbakken@legeforeningen.no
Telefon 99 33 54 34
   
Andersen, Ellen Juul - Spesialrådgiver kommunikasjon
Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet), lokalforeningene, rådgivning.

E-post: ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Telefon 90 09 85 07