Samfunnspolitisk avdeling

Avdelingen har som formål å ivareta legeforeningens helsesaker, bidra til god politikkutvikling og effektivt kommunikasjonsarbeid eksternt og internt.

                    
Fryjordet, Jorunn - Avdelingsdirektør

E-post: Jorunn.Fryjordet@legeforeningen.no
Telefon 90 04 50 42
   
Hoel, Gorm - Seksjonssjef
Helsepolitiske saker til sentralstyret, Legeforeningens statusrapporter, policy- og strategidokumenter, samfunnskontakt og lobbying, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: Gorm.Hoel@legeforeningen.no
Telefon 95 94 93 65
   

Berg, Ingvild Bjørgo - Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: Ingvild.Bjorgo.Berg@legeforeningen.no
Telefon 99 15 50 41
   
 

Lerum, Sverre - Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E.post: Sverre.Lerum@legeforeningen.no
Telefon 48 26 41 66

   
Mjelva, Sara Underland - Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: Sara.Underland.Mjelva@legeforeningen.no
Telefon 97 53 69 92
   
Vollen, Anders - Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: Anders.Vollen@legeforeningen.no
Telefon 90 14 02 26
   

Vikjord, Vemund - Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, foredrag og kronikker, samfunnsøkonomiske analyser, høringsuttalelser.

E-post: vemund.vikjord@legeforeningen.no
Telefon 456 95 849

   
Braaten, Knut E. - Kommunikasjonssjef
Ansvarlig pressekontakt, strategisk planlegging, rådgivning, nyhetsredaktør Legeforeningen.no, pressemeldinger, sosiale medier, innlegg, foredrag, kronikker og Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post: Knut.Braaten@legeforeningen.no
Telefon 98 04 79 51
   
   
Johannessen, Lise Berit - Kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, foredrag, fagmedisinske foreninger, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post: Lise.Berit.Johannessen@legeforeningen.no
Telefon 95 14 37 70
   
 

Troy Gulbrandsen - Kommunikasjonsrådgiver
Videoproduksjon, rådgivning, sosiale medier, pressekontakt, nettsaker.

Epost: Troy.Gulbrandsen@legeforeningen.no
Telefon: 41 42 33 50

   
Kongsvik, Lisbet T. - Kommunikasjonsrådgiver
Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet), grafisk design, nettsaker, rådgivning.

E-post: Lisbet.Kongsvik@legeforeningen.no
Telefon 92 24 49 80
   
Wærnes, Daniel - Senior kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, sosiale medier, innlegg, foredrag, kronikker, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post: Daniel.Waernes@legeforeningen.no
Telefon 90 60 81 34
   
Andersen, Ellen Juul - Spesialrådgiver kommunikasjon
Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet), lokalforeningene, rådgivning.

E-post: Ellen.Juul.Andersen@legeforeningen.no
Telefon 90 09 85 07