Åmotsbakken, Mattis Dahl

Kommunikasjonsrådgiver 
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, innlegg, foredrag, kronikker, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet). 

E-post: mattis.dahl.amotsbakken@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 79
Mobil 993 35 434