Åmotsbakken, Mattis Dahl

Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: mattis.dahl.amotsbakken@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 79
Mobil 993 35 434