Hoel, Gorm

Seksjonssjef
Helsepolitiske saker til sentralstyret, Legeforeningens statusrapporter, policy- og strategidokumenter, samfunnskontakt og lobbying, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: gorm.hoel@legeforeningen.no
Telefon 95 94 93 65