Johannessen, Christine Rian

Kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, innlegg, foredrag, kronikker, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post: christine.rian.johannessen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 87
Mobil 977 47 507