Ringnes, Anne

Spesialrådgiver
(Engasjement 01.10.2017 - 01.04.2018 i enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehab og forebyggende, Medisinsk fagavdeling).
Helsepolitiske saker til sentralstyret, Legeforeningens statusrapporter, policynotater, samfunnskontakt og lobbying, redigering av publikasjoner, innlegg, foredrag, kronikker m.m.

E-post: anne.ringnes@legeforeningen.no
Telefon 99 79 03 74