Ringnes, Anne

Spesialrådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, Legeforeningens statusrapporter, policynotater, samfunnskontakt og lobbying, redigering av publikasjoner, innlegg, foredrag, kronikker m.m.

E-post: anne.ringnes@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 89
Mobil 997 90 374