Wærnes, Daniel

Kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, innlegg, foredrag, kronikker, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post:daniel.waernes@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 76
Mobil 906 08 134