Tidsskriftet

Telefon: 23 10 90 50
E-post: tidsskriftet@legeforeningen.no

Innsending av manus: mc.manuscriptcentral.com/tidsskriftet

Eyr - Møterom for tidsskriftet
Tlf. 23 10 90 43

  Brean, Are - Sjefredaktør

E-post: are.brean@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 38
Mobil 464 53 623Redaksjonen

Holtermann, Merete Kile - Redaksjonssjef

E-post: Merete.Holtermann@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 96
Mobil 915 31 922

   

Ryvarden, Einar - Digitalsjef

E-post: Einar.Ryvarden@legeforeningen.no 
Tlf.
Mobil 982 16 665

   
Seljebotn, Berit - Produksjonssjef
Tidsskriftproduksjon, trykkerikontakt, distribusjon, temahefter. 

E-post: berit.seljebotn@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 42
Mobil 970 91 460
   
  Jacobsen, Lisa Dahlbak - Journalist / frontsjef
Ansvar for vedlikehold og videreutvikling av Tidsskriftet på nett, frontredigering og sosiale medier.

E-post: Lisa.Dahlbak.Jacobsen@legeforeningen.no
Mobil  48 213 684
   
Grønneberg, Lotte - Visuelt ansvarlig (60 %) 
Visuell profil, illustrasjoner og foto.

E-post: lotte.gronneberg@legeforeningen.no
Telefon: 23 10 90 95
Mobil 93 28 54 40

   
Bergset, Tone - Manuskriptredaktør Manuskriptbearbeiding og forfatterkorrektur.

E-post: tone.bergset@legeforeningen.no
Tlf.: 23 10 90 53
   
Been, Marit FjellhaugManuskriptredaktør 

Manuskriptbearbeiding og forfatterkorrektur.

E-post: marit.fjellhaug@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 51

   
Flo, Åslaug - Manusskriptredaktør
Manuskriptbearbeiding og forfatterkorrektur.

E-post: aaslaug.flo@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 52
   
Dahl, Anne-Britt - Redaksjonskonsulent
Manusmottak, minneord, forfatterveiledning og henvendelser.

E-post: anne.britt.dahl@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 92
   
Kvarme, Jorunn B. - Redaksjonskonsulent
Henvendelser, drift av kontoret/redaksjonen, utbetaling honorarer, møter og arrangementer, gjesteskribenter.

E-post: jorunn.kvarme@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 46
   
Seberg, Gunn Marit - Redaksjonskonsulent
Manusbehandlingssystemer, intern og ekstern brukerveiledning, henvendelser, bokanmeldelser, «nytt om navn».

E-post: gunn.marit.seberg@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 50
   
Didriksen, Julie - Produksjonskoordinator
Adresselister, nettkorrektur, oversettelser.

E-post: Julie.Didriksen@legeforeningen.no
Telefon: 23 10 90 66Markedsseksjonen

Knutsen, Ellen Bye - Markedssjef
Ansvar for markedsføring, events, annonsesalg i Tidsskriftet. Ansvar for markedsføring av medlemsfordeler og forhandlinger med avtalepartnere.

E-post: ellen.bye.knutsen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 95
Mobil 922 89 847
   
Jacobsen, Elisabeth - Markedsrådgiver
Prosjektleder for videreutvikling Legejobber.no. Kommersielt og redaksjonelt ansvarlig for Legejobber.no. Publisering på Tidsskriftet.no, sosiale medier og nyhetsbrev.

E-post: elisabeth.jacobsen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 94
Mobil 951 88 005
   
Meling, Karina Bjørkås - Markedskoordinator (60 %)
Ansvar for alle stillingsannonser, kursannonser, stipender-legater og fond og spesialistannonser – til Legejobber.no, Tidsskriftet. Ansvar for produktannonser i papirutgaven av tidsskriftet.

E-post: karina.meling@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 57
   
  Gro Slaatto - Markedskoordinator 
Ansvar for alle stillingsannonser, kursannonser, stipender-legater og fond og spesialistannonser – til Legejobber.no, Tidsskriftet. Ansvar for produktannonser i papirutgaven av tidsskriftet

E-post: gro.slaatto@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 49Medisinske redaktører


Heltidsansatte medisinske redaktører

 

Rostadmo, Martine - Medisinsk redaktør
(foreldrepermisjon)
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler. Produksjon av nyhetssaker om forskning

E-post: martine.rostadmo@legeforeningen.no
Tlf.  23 10 90 49
Mobil 934 67 671

 

 

Slagstad, Ketil - Medisinsk redaktør
Redigering av løpende debatt/kommentarstoff i Tidsskriftet, innholdsproduksjon.

E-post: Ketil.Slagstad@legeforeningen.no
Mobil 90 967 373

 

 

Ørstavik, Ragnhild - Medisinsk redaktør

E-post: Ragnhild.Orstavik@legeforeningen.no  
Tlf. 23109091

 

 

 

Aandstad, Elena V. - Medisinsk redaktør
(Permisjon 01.03.- 31.8. 2016))
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler. Produksjon av nyhetssaker om forskning.

E-post: elena.aandstad@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 47
Mobil 917 18 942

 

 

Lunde, Siri Lunde - Medisinsk redaktør

 

 

 

 

Tveito, Kari - Medisinsk redaktør
-Deltidsansatte medisinske redaktører 

 

Frich, Lars - Medisinsk redaktør

E-post: larsfrich@hotmail.com

 

 

 

Gjersvik, Petter - Medisinsk redaktør

E-post: petter.gjersvik@legeforeningen.no

 

 

 

Groote, Inge Rasmus - Medisinsk redaktør

E-post: ingemus@hotmail.com

 

 

 

Hem, Erlend - Medisinsk redaktør

E-post: erlend.hem@medisin.uio.no

 

 

 

Høye, Sigurd - Medisinsk redaktør

E-post: sigurd.hoye@legeforeningen.no

 

 

 

Jacobsen, Geir - Medisinsk redaktør

E-post: geir.jacobsen@ntnu.no

 

 

 

Kalager Mette - Medisinsk redaktør (20 %)

E-post: mette.kalager@kreftregisteret.no

 

Rosness, Tor - Medisinsk redaktør

E-post: rosness@gmail.com

 

 

 

Vangsnes, Liv-Ellen - Medisinsk redaktør

E-post: Liv-Ellen.vangsnes@legeforeningen.no

 

 Faste medarbeidere 

 

Benestad, Håkon B. - Skribent

E-post:h.b.benestad@medisin.uio.no

 

 

 

Berg, Matilde Risopatron - Skribent
(Verdens helse)

E-post: m_risopatron@yahoo.es

 

 

 

Bleidvin, Ingebjørg - Skribent (Intervju)

E-post: bleidvin@online.no

   

 

Brodwall, Kristoffer - Skribent (Verdens helse)

E-post: kristoffer.myrstad.brodwall@helse-bergen.no

 

 

 

Homlong, Lisbeth - Skribent (Intervju)

E-post: lisbeth.homlong@medisin.uio.no

 

 

 

Hotvedt, Martin - Skribent (Intervju)

E-post: martin_hotvedt@hotmail.com

 

 

 

Kristiansen, Rita Gamlem - Illustratør

E-post: rita@houston911.no

 

 

 

Lunde, Charlotte - Skribent (Intervju)

E-post: charlottelunde@me.com

 

 

 

Reymert, Jannike - Skribent (Intervju)

E-post: jannike.reymert@ntebb.no

 

 

 

Schei, Edvin - Skribent (Intervju)

E-post: edvin.schei@isf.uib.no 

 

 

 

Skovlund, Eva - Statistikker

E-post: eva.skovlund@medisin.uio.no

 

 

 

Swensen, Elisabeth - Skribent (Intervju)

E-post: elswense@online.no

 

 

 

Toverud, Kari - Illustratør

E-post: post@karitoverud.no

 

 

 

Viste, Kristin - Skribent (Intervju)

E-post: kristin.viste@gmail.com

 

 

 

Tveito, Marit - Skribent (Intervju) (Permisjon)

E-post: marit.tveito@diakonsyk.no