Gjersvik, Petter

 

Medisinsk redaktør

E-post: petter.gjersvik@legeforeningen.no