Jacobsen, Elisabeth

Markedsrådgiver
Prosjektleder for videreutvikling Legejobber.no. Kommersielt og redaksjonelt ansvarlig for Legejobber.no. Publisering på Tidsskriftet.no, sosiale medier og nyhetsbrev.

E-post: elisabeth.jacobsen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 94
Mobil 951 88 005